PARTIJEN

 1. Landgoed Den Haspel B.V. met adres Leuvenumseweg 72, 3847LD Harderwijk, KvK-nummer: 60227176 (de ” Verhuurder “)

en

 1. de ” Huurder

 

ACHTERGROND

 1. Verhuurder is eigenaar van de ‘Den Haspel’ die Huurder wil gaan huren.
 2. Verhuurder wil de ‘Den Haspel’ aan Huurder verhuren onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan.

 

OVEREENKOMST

Artikel 1 – Den Haspel

 1. Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op vakantieboerderij ‘Den Haspel’ met adres Leuvenumseweg 72 3847LD te Harderwijk (het “ Gehuurde ”).
 2. Huurder wil het Gehuurde gaan gebruiken voor Vakantieverblijf. Huurder mag het Gehuurde niet op een andere manier gebruiken of het Gehuurde een andere bestemming geven.

Artikel 2 – Duur huurovereenkomst en aantal personen

 1. Partijen gaan een Overeenkomst aan voor de periode die vermeld wordt op de factuur. De Overeenkomst gaat in op de dag van aankomst en eindigt op de dag van vertrek (de “ Verhuurperiode ”).
 2. De Huurder zal tijdens de Verhuurperiode met het maximaal aantal personen overnachten op De Koepel zoals vermeld op de factuur. Indien er minder personen overnachten zal er geen correctie op de factuur komen. Indien Huurder voornemens is tijdens de gehele Verhuurperiode of een gedeelte van de Verhuurperiode met meer mensen te overnachten op De Koepel dan het aantal personen zoals vermeld op de factuur, dan moet dit van tevoren overlegd worden bij de Beheerder. Bijbetaling voor de extra overnachtende perso(o)n(en) zal in overleg met de Beheerder geschieden.
 3. U kunt op de aankomstdatum terecht vanaf 16.00 uur en de vertrektijd is ‘s morgens voor 10.00 uur. De sleutel dient ingeleverd te worden bij de beheerders. In overleg met de beheerders kan van deze tijden afgeweken worden.

Artikel 3 – Huur

 1. In een bijlage van de bevestigingsmail vindt de Huurder de factuur van de reservering. Huurder betaalt 25% van de huursom per direct om de reservering definitief te maken en de overige 75% vier weken voor de aanvang van de verhuurperiode.
 2. Huurder zal de Huur overmaken onder vermelding van ‘Huur Den Haspel’ met de datum van aanvang van het verblijf.
 3. Bij annulering van de reservering minimaal 4 weken voor aanvang geldt dat 25% van de huursom wordt gerestitueerd. Bij annulering na dit tijdstip volgt geen restitutie.

Artikel 4 – Linnengoed, Honden, Paarden en Haardhout

 1. Huurder huurt het linnengoed. Er zijn 2 tweestapelbedden waarvan 1 met onder een twijfelaar, 2 eenpersoonsbedden en een boxspring. Alle bedden hebben matrassen van 80×200 cm.
 2. Het is mogelijk om honden mee te nemen (maximaal 2). Honden dienen op het terrein aangelijnd te zijn. Het verblijf op Landgoed Den Haspel van u en van uw eventueel meegenomen dieren is geheel voor eigen risico.
 3. De voorwaarden rond het stallen van paarden zal u worden toegezonden door de Beheerder indien van toepassing. De eventuele overeenkomst en betaling voor de paardenstalling zal apart geregeld worden. Dit zal u worden toegezonden door de Beheerders.
 4. Verhuurder zal de eerste mand haardhout gratis leveren. Additioneel haardhout is tegen betaling bij de Beheerder verkrijgbaar.

Artikel 5 – Beheerder

 1. Arjan en Lotte met adres Leuvenumseweg 72 zijn de Beheerders.
 2. Huurder zal voor alle zaken die betrekking hebben op het Gehuurde met de Beheerders communiceren.

Artikel 6 – Onderhuur

 1. Huurder mag het Gehuurde niet (gedeeltelijk) afstaan voor huur, onderhuur of gebruik. Huurder mag de huurrechten ook niet (gedeeltelijk) aan derden overdragen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Huurder is tijdens de Verhuurperiode aansprakelijk voor alle schade aan de ‘Den Haspel’ als ook voor schade aan en/of diefstal van de inboedel van ‘Den Haspel’.
 2. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes voor gedragingen of nalatigheden van Huurder.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan ‘Den Haspel’. Huurder heeft in dat geval ook geen recht op vermindering of verrekening van de Huur. Dit geldt niet in de volgende geval:
  1. Verhuurder kende het gebrek bij het aangaan van de Overeenkomst en heeft hierover afspraken gemaakt met Huurder.

Artikel 8 – Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

 1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van Verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
 2. Het niet nakomen van de verplichtingen door Huurder zoals vastgelegd in de reservering of huurvoorwaarden;
 3. Wangebruik door Huurder (of gebruikers) van het Gehuurde;
 4. Overlast door Huurder (of gebruikers) aan derden;
 5. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door Huurder aan Verhuurder;
 6. Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde of het veroorzaken van overlast door Huurder of gebruikers;
 7. In geval de relatie tussen Huurder en overige Huurders of Huurder en Verhuurder ernstig verstoord is.
 8. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding bij ontbinding.